Με την πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας να ζεσταίνεται ολοένα και περισσότερο η αξία των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του δανειολήπτη αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια για την επιλεξιμότητά του.

Στην αξία της ακίνητης περιουσίας μετράνε και τα ακίνητα που ενδεχομένως κατέχει στο εξωτερικό ο δανειολήπτης. Επίσης, για τον καθορισμό του καταβλητέου ποσού της ρύθμισης κρίσιμη είναι η αξία του ποσοστού («ιδανικού μεριδίου») και εάν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου.

Ειδικότερα:

Για τον προσδιορισμό της αξίας όλων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος (δηλ. τόσο της κύριας κατοικίας του όσο και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του), λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι:

– Για ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα, η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α., σύμφωνα με το ν.4223/2013, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

– Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αντικειμενική αξία αυτών.

– Για ακίνητα που βρίσκονται στην αλλοδαπή, η εμπορική αξία.

Για τον προσδιορισμό της αξίας της κύριας κατοικίας του, λαμβάνεται υπόψη η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Εάν δηλαδή η αξία της κύριας κατοικίας έχει αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τα ποσά των 175.000 Ευρώ και 250.000 Ευρώ, κατά τη διάκριση του νόμου, και έχει συνιδιοκτήτες με ποσοστό ο καθένας επί αυτής, ή έχει ψιλό κύριο και επικαρπωτή τότε αυτή κρίνεται μη προστατευτέα, ανεξαρτήτως του ότι «διαιρείται» το ιδιοκτησιακό καθεστώς μεταξύ των συνιδιοκτητών ή μεταξύ ψιλού κυρίου ή επικαρπωτή. Για τον προσδιορισμό της αξίας των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, η αξία του ποσοστού του (ιδανικού μεριδίου του) εάν ο αιτών έχει ποσοστό («μερίδιο») κυριότητα, πλήρη ή ψιλή, ή επικαρπία και το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας, εάν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα. (άρθρο 70 §§ 1 και 3 ν. 4605/2019). Ως αξία της κύριας κατοικίας λογίζεται η εμπορική αξία αυτής, όπως αυτή είχε καταχωρηθεί στα βιβλία του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31 Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συναινετικής ρύθμισης οφειλών του παρόντος νόμου. Βέβαια, ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε η εμπορική αξία καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη από αυτόν, προσκομίζοντας έκθεση πιστοποιημένου εκτιμητή από το Μητρώο του Υπ. Οικονομικών.

.

trelokouneli.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *