Οι κωδικοί της φορολογικής δήλωσης που αφορούν δαπάνες με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν το αφορολόγητο σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες,  φίλους ή συγγενείς που εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι στην κατοικία του φορολογούμενου, μισθώσεις τύπου Airbnb, ανείσπρακτα εισοδήματα αλλά και τα αναδρομικά συνταξιούχων είναι οι «ύποπτοι» των φορολογικών δηλώσεων του 2018 που μπορεί να κρύβουν την πληρωμή έξτρα φόρου.

Η ηλεκτρονική πύλη του Taxisnet για την υποβολή των 6,2 εκατ. φορολογικών δηλώσεων ανοίγει μέσα στα επόμενα 24ωρα μετά και την έκδοση της  απόφασης του Γιώργου Πιτσιλή με τις οδηγίες συμπλήρωσης των νέων φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε2.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν  προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου και θα πρέπει προσέξουν τα εξής σημεία:

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Οι κωδικοί 049-050 αποτελούν το κλειδί φέτος για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες. Εδώ δηλώνονται οι δαπάνες με πλαστικό χρήμα που εξασφαλίζουν την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017 που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο.

Οι κωδικοί αυτοί, δεν είναι προσυμπληρωμένοι στο ηλεκτρονικό Ε1. Είναι «ξεκλείδωτοι» και οι φορολογούμενοι θα πρέπει οι ίδιοι να δηλώσουν το ποσό με τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το 2017 με ηλεκτρονικό χρήμα.

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούμενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης ενώ η ΑΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της για τις συναλλαγές των φορολογούμενων από τις τράπεζες.  Όπως αναφέρεται στην απόφαση «οι παραπάνω κωδικοί δεν προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το σύνολο και το αναγράφουν.

Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η Φορολογική Διοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το βάρος της απόδειξης, αναγράφουν αυτά που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις».

Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι, που θα διαπιστώσουν ότι δεν εξασφαλίζουν το αφορολόγητο όριο με πλαστικό χρήμα και απειλούνται με πέναλντι φόρου 22% μπορούν να προσθέσουν δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει με ηλεκτρονικό χρήμα. Ενδεχομένως κάποιοι να μπουν στον πειρασμό να δηλώσουν ποσά δαπανών που δεν έχουν πραγματοποιήσει όπως συνέβαινε στο παρελθόν με τις χάρτινες.

Βέβαια, στην περίπτωση αυτή, το ρίσκο είναι μεγάλο καθώς αν εντοπιστούν σε έλεγχο είναι βέβαιο ότι θα το πληρώσουν ακριβά.

Αποδείξεις που έχουν εξοφληθεί με μετρητά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση της μείωσης του φόρου μόνο από τους φορολογούμενους 70 ετών και άνω, από άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, από όσους βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, από φορολογικούς κάτοικους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα για μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Σύζυγοι: Και φέτος οι σύζυγοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά από κοινού τις φορολογικές τους δηλώσεις. Χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, υποβάλλουν μόνο εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

Σύμφωνο συμβίωσης: Οσοι έχουν υπογράψει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση για να έχουν τα ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Φιλοξενούμενοι: Παγίδα για τους φορολογούμενους που δηλώνουν φιλοξενούμενοι κρύβουν οι κωδικοί  007-008 του πίνακα 2 του Ε1. Οσοι φιλοξενούν στο σπίτι τους ενήλικες (π.χ. φίλους) που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη  θα πρέπει να δηλώσουν το ΑΦΜ τους και του μήνες φιλοξενίας. Ετσι, η Εφορία θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις μαϊμού φιλοξενίας.

Συνταξιούχοι: Με τροποποιητική δήλωση που θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς πρόστιμα και τόκους, θα δηλώσουν οι συνταξιούχοι τα αναδρομικά  της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (ΕΟΠΥΥ) που έλαβαν με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου του 2017.

Σύμφωνα με την απόφαση, η φορολόγηση των ποσών αυτών γίνεται στα έτη που ανάγονται. Η αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 θα υποβληθεί με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν.

Μισθώσεις Airbnb: Οι φορολογούμενοι που το 2017 απέκτησαν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb θα πρέπει να δηλώσουν τα εισοδήματα αυτά στο έντυπο Ε2 και στη στήλη 7.

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές από 15% έως 45%.

Πληρωμή φόρου: Δεν αλλάζει το  χρονοδιάγραμμα πληρωμής του φόρου εισοδήματος. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε τρεις ίσες  διμηνιαίες δόσεις μέχρι 31 Ιουλίου, 28 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου).

Περιουσία στο εξωτερικό: Οι κωδικοί 029-030 του πίνακα 2 θα συμπληρωθούν από όσους έχουν  ακίνητα ή καταθέσεις ή οποιαδήποτε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό αλλοδαπή, ανεξάρτητα από το αν αποκτά από αυτή εισόδημα ή όχι. Οι συγκεκριμένοι κωδικοί συμπληρώνονται και από τους φορολογούμενους που έχουν επενδύσει, μέσω ημεδαπού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, σε χρηματοοικονομικά μέσα αλλοδαπού εκδότη (μετοχές, ομόλογα, λοιπά χρεόγραφα)

Ποσοστό δαπανών με ηλεκτρονικό χρήμα που χτίζουν το αφορολόγητο όριο

 

Ετησιο εισόδημα Ποσοστό δαπανών με πλαστικό χρήμα

   

Έως 10.000 10%

Από 10.001 – 30.000 15%

30.001 και άνω 20%

Το ανώτατο ποσό αποδείξεων με πλαστικό χρήμα ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.  

 

   

Δαπάνες με e-αποδείξεις

Ετήσιο εισόδημα Ποσό δαπανών με πλαστικό χρήμα σε ευρώ

   

5.000 500

7.000 700

8.000 800

9.000 900

10.000 1.000

11.000 1.150

12.000 1.300

13.000 1.450

14.000 1.600

15.000 1.750

16.000 1.900

17.000 2.050

18.000 2.200

19.000 2.350

20.000 2.500

23.000 2.950

25.000 3.250

26.000 3.400

27.000 3.550

28.000 3.700

29.000 3.850

30.000 4.000

35.000 5.000

40.000 6.000

45.000 7.000

50.000 8.000

55.000 9.000

60.000 10.000

65.000 11.000

70.000 12.000

75.000 13.000

80.000 14.000

 

.

trelokouneli.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *