Η Κομισιόν εγκαλεί την Τουρκία για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της στην έκθεση προόδου για τη την ενταξιακή της πορεία που έδωσε στη δημοσιότητα και ζητά από την Τουρκία «να δεσμευθεί κατηγορηματικά για καλές σχέσεις γειτονίας», με βάση τις διεθνείς συμφωνίες και για την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσφεύγοντας, ενδεχομένως, στο Διεθνές Δικαστήριο.

Στο κείμενο της έκθεσης η Κομισιόν εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες της ΕΕ για το ζήτημα και παρότρυνε την Τουρκία να αποφύγει κάθε είδους απειλή ή δράση εναντίον κράτους μέλους ή πηγή τριβών ή πράξεων που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Σημειώνει μάλιστα ξεκάθαρα ότι «οι εντάσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο δεν ευνοούν τις σχέσεις καλής γειτονίας και υπονόμευσαν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια».

Τονίζει ότι «οι διμερείς σχέσεις με αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ επιδεινώθηκαν, περιλαμβανομένης ενίοτε επιθετικής και απαράδεκτης ρητορικής».

Καταγράφεται μάλιστα ότι «τον Μάρτιο του 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδίκασε έντονα τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο Πέλαγος και υπενθύμισε την υποχρέωση της Τουρκίας να σεβαστεί τις σχέσεις του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας και να εξομαλύνει τις σχέσεις της με όλα τα κράτη μέλη».

Αναφέρεται μάλιστα ότι «η ΕΕ εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για την συνεχιζόμενη κράτηση των πολιτών της ΕΕ στην Τουρκία, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες στρατιώτες, και απηύθυνε έκκληση για την ταχεία και θετική επίλυση των θεμάτων αυτών σε διάλογο με τα κράτη μέλη».

Στο σημείο της έκθεσης για την περιφερειακή συνεργασία, τις διεθνείς υποχρεώσεις και σχέσεις με τα κράτη μέλη, η Κομισιόν αναφέρει ότι «η Τουρκία εξέφρασε την υποστήριξή του για τις συνομιλίες σχετικά με το Κυπριακό και τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και για τις προσπάθειες υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Ειδικό του Σύμβουλο».

Σημειώνει μάλιστα ότι μια διάσκεψη για το Κυπριακό, που συγκλήθηκε στη Γενεύη τον Ιανουάριο του 2017 και στο Crans-Montana τον Ιούλιο του 2017, «έκλεισε χωρίς συμφωνία».

Ξεκαθαρίζει δε ότι «η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει την πλήρη και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύνδεσης και δεν έχει εξαλείψει όλα τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στις άμεσες μεταφορικές συνδέσεις με την Κύπρο».

Καταγράφει ακόμη ότι «δεν σημειώθηκε πρόοδος στην ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία».

«Τα συμπεράσματα για την Τουρκία που εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2006 παραμένουν σε ισχύ», αναφέρει η έκθεση προόδου και υπενθυμίζει ότι «ορίζουν ότι δεν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις σε οκτώ κεφάλαια που σχετίζονται με τους περιορισμούς της Τουρκίας σχετικά με τη Δημοκρατία της Κύπρου και ένα κεφάλαιο έχει κλείσει προσωρινά έως ότου η Κομισιόν επιβεβαιώσει ότι η Τουρκία έχει εφαρμόσει πλήρως το πρόσθετο πρωτόκολλο της Άγκυρας».

Η έκθεση αναφέρει στο σχετικό κεφάλαιο «η Τουρκία συνέχισε να εκφράζει την υποστήριξή της για τις συνομιλίες για μια συνολική διευθέτηση μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και για τις προσπάθειες του Ειδικού Συμβούλου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ωστόσο, τον Μάρτιο και τον Αύγουστο η Τουρκία προέβη σε δηλώσεις που αμφισβητούν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλευτεί πόρους υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη προς όφελος όλων των Κυπρίων».

«Η ΕΕ έχει επανειλημμένα τονίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη σύναψη διμερών συμφωνιών και την εξερεύνηση και εκμετάλλευση των φυσικών τους πόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο της ΕΕ και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Η ΕΕ τόνισε επίσης την ανάγκη να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών επί της χωρικής τους θάλασσας και του εναέριου χώρου», αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν.

«Όπως τονίζεται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο και τις δηλώσεις του Συμβουλίου, η Τουρκία αναμένεται να στηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κύπρος ζητήματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με τις αρχές στην οποία είναι εγκατεστημένη η ΕΕ», τονίζει και συμπληρώνει: «η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας σε συγκεκριμένους όρους αυτής της συνολικής διευθέτησης παραμένει καθοριστική».

«Η διαδικασία χορήγησης πλήρους πρόσβασης στην Επιτροπή των Αγνοουμένων σε όλα τα σχετικά αρχεία και στρατιωτικές περιοχές έχει επιδείξει ευπρόσδεκτες εξελίξεις, αλλά πρέπει να επιταχυνθεί περαιτέρω», τονίζει και σημειώνει ότι «παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις από το Συμβούλιο και την Κομισιόν, η Τουρκία δεν έχει ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της, όπως περιγράφονται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της στις 21 Σεπτεμβρίου 2005 και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του Δεκεμβρίου του 2006 και Δεκεμβρίου 2015».

Τονίζει δε ότι, «η Τουρκία συνέχισε να ασκεί βέτο στις αιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμετάσχει σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΟΣΑ».

Σε ότι αφορά τις θεωρήσεις διαβατηρίων, η Κομισιόν αναφέρει ότι «η Τουρκία πρέπει να εναρμονίσει περαιτέρω την πολιτική θεωρήσεων με την κοινή πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ», σημειώνοντας ότι «απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της με τον κανονισμό για τις θεωρήσεις, τον κώδικα θεωρήσεων και άλλη σχετική νομοθεσία της ΕΕ».

Καταγράφει μάλιστα ότι "η Τουρκία εξακολουθεί να εφαρμόζει διακριτικό καθεστώς θεωρήσεων έναντι 11 κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την οποία το σύστημα ηλεκτρονικής θεώρησης αναφέρει στη δυνατότητα επιλογής χώρας την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου".

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των αγνοουμένων, η Κομισιόν καταγράφει ότι "εκκρεμούν ακόμα τα ζητήματα των αγνοουμένων και οι περιορισμοί στα δικαιώματα ιδιοκτησίας Ελληνοκυπρίων που έχουν εκτοπιστεί ή ζουν μόνιμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, όπως και το ζήτημα της «δίκαιης ικανοποίησης»". Σημειώνεται μάλιστα ότι "μετά την απόφαση του Δημόπουλου κατά Τουρκίας της 5ης Μαρτίου 2010, 6 300 αιτήσεις από Ελληνοκύπριους ιδιοκτήτες έχουν κατατεθεί στην Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας (IPC), 92 από αυτές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Σεπτεμβρίου 2016". "Την ίδια περίοδο, το IPC αποφάσισε αποζημίωση σε 140 περιπτώσεις". "Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2016, 772 αιτήσεις υποβλήθηκαν μέσω φιλικών διακανονισμών και 25 μέσω επίσημων ακροάσεων". "Η IPC έχει μέχρι στιγμής καταβάλει το αντίστοιχο ποσό των 263 εκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση". "Σε αρκετές άλλες υποθέσεις, όπως οι Xenides-Arestis κατά Τουρκίας, Demades κατά Τουρκίας και Βαρνάβα και άλλοι κατά Τουρκίας, η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκτελέσει πλήρως τις αποφάσεις", αναφέρει η Κομισιόν.

Σε ό,τι αφορά την αεροπορία, η Κομισιόν καταγράφει ότι "η Τουρκία σημειώνει πρόοδο στην εναρμόνιση με το κεκτημένο".
"Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για μια συνολική συμφωνία αεροπορικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ασφάλειας. Ενέκρινε εκτελεστική νομοθεσία για την αξιολόγηση της ασφάλειας των εθνικών και ξένων αεροσκαφών, για τους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα και για τους περιορισμούς χρόνου πτήσης και υπηρεσίας και τις απαιτήσεις ανάπαυσης".

Καταγράφει ωστόσο ότι "δεν σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στις αερομεταφορές ή στους τομείς των αεροσκαφών και η ικανότητα της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αεροπορίας δεν συμβαδίζει με το μέγεθος και την ανάπτυξη του τουρκικού τομέα πολιτικής αεροπορίας", ενώ τονίζει ότι "η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των κέντρων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας στην Τουρκία και στην Κύπρο εξακολουθεί να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την αεροπορική ασφάλεια στην περιοχή πληροφοριών πτήσεων της Λευκωσίας. Μια επιχειρησιακή λύση πρέπει να βρεθεί επειγόντως για την επίλυση αυτού του ζητήματος ασφάλειας", σημειώνει η Κομισιόν.

.

trelokouneli.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *