«Χάνεται η ευκαιρία για ένα σύγχρονο πλαίσιο για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων»

Η δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων, είναι μια πρακτική που, με τις κατάληλες προδιαγραφές, μπορεί να υποστηρίξει ουσιαστικά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας…