Επιχείρηση «ενίσχυσης ταμειακών διαθεσίμων»: Νέα δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων

Την επιχείρηση «ενίσχυσης των ταμειακών διαθεσίμων» συνεχίζει το υπουργείο Οικονομικών με τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μηνης διάρκειας που αναμένεται να…