ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πέντε επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τμήμα του λιμένα Φίλιππος Β΄ στην Καβάλα

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ανακοινώνει ότι πέντε ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υπο-παραχώρηση του δικαιώματος…