Οικονομικά αποτελέσματα για το 2017 της Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Vivartia το 2017 ανήλθαν στο ποσό των 565,2εκατ. ευρώ, έναντι 572,0 εκατ. ευρώ το 2016 παρά τη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: 265,7 εκατ. ευρώ, Καταψυγμένα: 141,6 εκατ. ευρώ και Εστίαση και Ψυχαγωγία: 164,0 εκατ. ευρώ(συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους 6,1 εκατ. ευρώ).

cbd

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 56,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 22%, έναντι κερδών 46,2 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά 11 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε 27,4 εκατ. ευρώ (+67%).

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του ομίλου σε καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων 3,3 εκατ. ευρώ και ενοποιημένων κερδών μετά φόρων 0,3 εκατ. ευρώ,για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, έναντι ζημιών προ φόρων 14,2 εκατ. ευρώ και ζημιών μετά φόρων 15,1 εκατ. ευρώ το 2016.

Σημειώνεται ότι ο όμιλος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης των Δανείων του με τις Πιστώτριες Τράπεζες από την 1/3/2018 και βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής των επί μέρους τελικών δανειακών συμβάσεων.

Με την εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η βελτίωση όλων των παραμέτρων χρηματοοικονομικής λειτουργίας του ομίλου.

Τέλος, παραμένει ως προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του ομίλου για το 2018, η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.

.

trelokouneli.gr

Σου άρεσε; Μοιράσου το!